Privacybeleid

Beste bezoeker / lezer van Gizblog.it, bedankt voor het bezoeken van onze site.

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de praktijk van het beschermen van uw privacy op onze website. Het privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en / of bijgewerkt en daarom adviseren wij u om deze informatie periodiek te controleren.

Deze updates worden periodiek gepubliceerd op de "Privacy" -webpagina van deze website, www.GizBlog.it.

Het doel van deze pagina is om u te informeren dat GizBlog.it persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt met betrekking tot gebruikers die de site bezoeken door middel van cookies.
Als u bijvoorbeeld alleen maar een e-mail verzendt of een formulier van uw kant invult, moeten we automatisch zowel het adres van de afzender als alle andere gegevens in het bericht ophalen. Dit e-mailadres kan worden gebruikt om aan de door u gevraagde dienst te voldoen.
Alle gegevens die door u worden verzonden en die zijn verbonden met de verschillende diensten die door onze site worden aangeboden, worden verwerkt door onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en er zullen op geen enkele wijze gegevens worden verspreid of gecommuniceerd met derden.
In overeenstemming met Artikel 13, paragraaf 1, van Wetsbesluit 30 June 2003, n. 196, de verstrekte gegevens worden gebruikt om de gevraagde informatie te verzenden.
Gegevens worden elektronisch verwerkt door de gegevens op de server die de website host op een veilige en met een wachtwoord beschermde manier vast te leggen.
Het verstrekken van gegevens is facultatief; elke weigering om het te verstrekken resulteert in het niet verzenden van de gevraagde informatie.
De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en worden niet bekendgemaakt, behalve voor de onderwerpen en op de manier die is aangegeven door de wet.
De belanghebbende geniet van de rechten waarnaar wordt verwezen in Artikel 7 van het 30 Juni 2003 Wettelijk Decreet, n. 196, inclusief het recht op toegang tot de betreffende gegevens, het recht om onjuiste, onvolledige of verzamelde gegevens te corrigeren, bij te werken, aan te vullen of te verwijderen in termen die niet in overeenstemming zijn met de wet, evenals het recht om zich te verzetten tegen verwerking voor legitieme redenen .